Pasaport Nasıl ve Nereden Alınır?

      Pasaport Nasıl ve Nereden Alınır? için 2 yorum

Pasaport nasıl ve nereden alınır? Pasaport kişinin uluslararası kimliğidir. Kişi yabancı bir ülkeye çıkmak istediği zaman yanında pasaportunu bulundurmak zorundadır. Bizler nasıl kendi ülkemizde kimliksiz dolaşamıyorsak yurtdışına gittiğimizde de pasaportsuz dolaşamayız. Soru ve sorunlarınızı yorum kısmına yazarak yardım isteyebilirsiniz.

 

Peki kimler pasaport alabilir ya da alamaz? Bu şartları sağlamayan herkes pasaport alabilirler.

 • Öncelikle mahkeme tarafından yurtdışına çıkma özgürlüğü kısıtlananlar pasaport alamazlar. Bu kişilerin pasaport alabilmeleri için mahkemelerin bu kararı kaldırmaları gerekmektedir, aksi takdirde yasal yollarla yurtdışına çıkamazlar.
 • Bir diğer husus ise arama ve yakalama emri olan kişiler pasaport alamazlar.
 • Boşanma davası devam eden kişilerde yine aynı şekilde pasaport alamazlar. Bunun sebebi boşanma sürecindeki çiftlerin çocuklarının yurtdışına kaçırılmalarını engellemektir. Boşanma davası sona eren kişiler başvurdukları takdirde pasaport alabilecekler.
 • 16 yaşından küçükler aile onayı olmadan pasaport alamazlar. Aile onay formunu teslim edenler pasaport alabilecekler.

 

Pasaport alabilmek için gerekli evraklar nelerdir?

 • Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet biyometrik, arka fonu beyaz fotoğraf. (50 mm X 60 mm)
 • Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı.
 • Pasaport defter ücreti ve harç bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Var ise daha önceden aldığınız pasaportun aslı.

 

Pasaport nasıl alınır?

Pasaport başvurularınızı il ve ilçe emniyet müdürlüklerine yapmanız gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden randevu sistemiyle yapılıyor. Online randevu aldıktan sonra hazırladığınız belgeleri randevu gününde yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Başvurunuz kabul edildiği zaman ise pasaportunuz PTT aracılığıyla elinize ulaşıyor.

 

Başvuru esnasında yapılacak adımlar:

 • Online randevu alın: EGM İnternet sitesi üzerinden E-Pasaport başvuru bölümünden online randevu alın.
 • Pasaport geçerlilik süresi: Başvuru esnasında pasaportunuzu kullanmak istediğiniz süreyi belirleyin. Bordo pasaportlar en az 6 ay en fazla 10 yıl geçerlilik hakkı vardı. Sürekli seyahat eden birisiyseniz 10 yıl almanızı tavsiye ederiz çünkü daha ekonomik bir rakama denk geliyor.
 • Pasaport harcı ve diğer ücretler: Pasaport alabilmek için ödemeniz gereken harç ve diğer ücretler bulunuyor. Bu ücretleri eksiksiz bir şekilde ödemeniz gerekiyor.
 • Evraklarınızı hazırlayın: Yukarda belirttiğimiz evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir.
 • Evraklarınızı teslim edin: Hazırladığınız evrakları eksiksiz bir şekilde randevu gününde görevli personele teslim edin.

 

Pasaport ne zaman gelir?

Tüm başvuru işlemleri il ve ilçe emniyet müdürlükleri aracılığı ile Ankara’da bulunan merkeze aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarılmasının ardından en fazla 3 gün içinde de pasaportunuz hazır edilir ve adresinize teslim edilmek üzere kargoya verilir. Ortalama olarak başvuru tarihinin ardından en geç 10 gün içinde pasaportunuz size ulaşmış olur.

 

Pasaport Türleri:

 • Umuma Mahsus Pasaportlar(Bordo Pasaport): Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.
 • Hususi Pasaportlar (Yeşil Pasaport): Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilecektir.. HUSUSİ PASAPORT İŞLEMLERİ YURTİÇİNDE SADECE İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILMAKTADIR.
 • Hizmet Pasaportları (Gri Pasaport): Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere altı aydan az olmamak kaydıyla görevinin müddetince verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.
 • Diplomatik Pasaportlar (Siyah Pasaport): Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına,Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal öz
  rlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

 

Geçici Pasaport veya Seyahat Belgesi: 

GEÇİCİ PASAPORT : Konsolokluk Net çevrimiçi dış temsilciliklerimiz, e-pasaport projesi çerçevesinde seyahat belgesi yerine, yurtdışında yaşayan ve yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza makinada okunabilir “Geçici Pasaport” düzenlemektedir. Geçici pasaportlar, geçerli bir pasaportun olmadığı ve seyahat belgesinin verildiği durumlar için (pasaport kaybı, pasaportun geçerlilik süresinin bitmesi, Türkiye’ye sınır dışı edilme) seyahat belgesi yerine ve dış temsilciliklerimiz tarafından yapılacak değerlendirmeye göre acil durumlarda (sağlık sorunu, bir yakının vefatı gibi) ve adına düzenlenen kişinin ülkemize veya mukim olduğu yere dönüşünü teminen tek seferlik ve seyahat güzergâhı da pasaportun üçüncü sayfasında belirtilmek suretiyle bir ay veya seyahat güzergahında bulunan ülkelerden en az birinin uzun süreli geçerli pasaport taşıma koşulu araması gibi zorunlu ve istisnai durumlarda en fazla bir yıl geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. SEYAHAT BELGESİ : KonsoloslukNet çevrimdışı olan, yani makinada okunabilir “geçici pasaport” düzenleyemeyen dış temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza “Seyahat Belgesi” düzenlemektedir. “Seyahat Belgesi” ülkemize dönüşünü teminen, 1 ay süreli ve tek seferlik düzenlenmektedir.

2 thoughts on “Pasaport Nasıl ve Nereden Alınır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir