Kıyaslama Yapmanın Zararları Nelerdir?

      Yorum yok Kıyaslama Yapmanın Zararları Nelerdir?

Kıyaslama Yapmanın Zararları Nelerdir ?

 

 

Kıyaslama yapmanın zararları : Uzmanlar yıllardır ” Kıyaslama yapmanın zararları nelerdir ?”  sorusunun cevaplarını anlatarak toplumu bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Toplumda bireyler her zaman bilinçli ya da bilinç dışı diğer bireylerle hep bir yarış içerisinde olma durumu içerisindedirler. Bu hayatın her anında vardır. Önce sahip olduklarıyla mutlu olamayarak başka mutluluklarla yarışırlar, kendi başarılarıyla mutlu olmayarak başka başarılar ve yeteneklerle yarışırlar. Aslında bu durumun derinlerine indiğimizde göreceğimiz tek şey; bu günün mutsuz ve özgüvensiz bireyleri geçmişte kıyaslamaya maruz kalmış çocuklarıdır.

İnsanlar arasındaki kıyaslama  çocukluk yaşlarında başlamaktadır. Her ebeveyn çocuğuna kıyaslama yapmadan önce ” kıyaslama yapmanın zararları nelerdir?” diye araştırmalıdır. Bir ebeveynin çocuğuna en büyük vereceği zarar onu bir başkasıyla kıyaslamasıdır. Ebeveynler çocuklarını daha başarılı, daha yetenekli ya da daha yeterli gördükleri çocuklarla kıyaslamalar yaparlar. Çocuklarını bu durumun ileriye götürüp geliştireceğini düşünürler. Bilmedikleri bir gerçek vardır ki kıyaslama yapmanın zararları arasında çocuklarını geliştirmek yerine özgüvensiz içe dönük yetersiz bireylere dönüştürmek vardır. Çocukluk ve yetişkinlik, olgunluk dönemide dahil kıyaslamaya maruz kalan bireylerde mutsuzluk, diğer bireyleri kıskanma, hayata küsme, hırçınlık, özgüvensizlik, saldırganlık, agresiflik  gibi değişik davranış bozuklukları meydana  gelmektedir. Kıyaslanan bireyler kıyaslanmanın verdiği özgüvensizliği bu tür çeşitli davranışlarla ve psikolojik sorunlarla daha da perçinlemektedir.

Kıyaslama Yapma da Aile Bilinci!

 

Bireylerin çocuklarıyla ilgili beklentilere girmeden önce çocuklarını oldukça iyi tanıyıp keşfetmeleri gerekir. Çocuklarının eksik yönlerini görmek yerine onların yeteneklerini keşfetmelidir. Çocuklarının başarılarını geliştirmeye yönelmeli kıyaslama yerine onları sahip olduklarını ön plana çıkararak özgüvenli bireyler olma yolunda adımlara yöneltmelidirler.

Uzmanların her zaman vurguladığı bir durumda; çocuklarınıza iyilik yapmak isterken onları karanlığa mutsuzluğa yalnızlığa ve umutsuz geleceklere itmeyin. Her çocuk özeldir, her  çocuğun keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği ve başarısı muhakkak vardır. Eğer çocuklarınızın başarılı, özgüvenli ve kendini geliştirmiş bireyler olmasını istiyorsanız; onların eksik gördüğünüz yönlerine değil  sahip oldukları özel yeteneklere ve başarılara yönelmelisiniz. Unutmamalıyız ki bu gün yetiştirdiğimiz çocuklar gelecekte toplumda bir birey olacaklar. Mutlu bireyler için mutlu çocuklar yetiştirmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir